POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

z dnia 05.11.2018

Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET” Henryk Kogut
41-945 Piekary Śląskie, ul. Grunwaldzka 70

Drogi Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w naszej firmie czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem  RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), która została wdrożona w Polsce na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez administratora danych osobowych w ramach firmy Z.P.B. „KOBET” („Firma”), a także w związku z nią.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET” Henryk Kogut z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-945), przy ul. Grunwaldzkiej 70, NIP 653-000-08-50, REGON 271004019 („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:
rodo@kobet.pl

DANE OSOBOWE

W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony przez Administratora o podanie swoich danych osobowych. Są one konieczne do czynności związanych z realizacją i obsługą zamówień, czy też rezerwacji lub zawarcia umowy kupna sprzedaży.

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z Twoimi danymi osobowymi, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Administrator nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w niniejszym dokumencie.

CELE PRZETWARZANIA

Poniższe przykłady przedstawiają sytuacje („Czynności”), w których Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 • przygotowanie oferty cenowej na postawie Twojego zapytania,
 • prowadzenie korespondencji mailowej,
 • rezerwacja produktów w magazynie,
 • zakup produktów na fakturę lub paragon imienny,
 • wpłacanie/ wypłacanie kaucji za palety,
 • zamawianie dostawy produktów,
 • dokonanie przedpłaty za złożone zamówienie,
 • dokonanie płatności kartą,
 • analiza realizowanych transakcji, na podstawie której Administrator może naliczać rabaty oraz przygotowywać oferty,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń.
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w Firmie, a także w związku z nią – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku – są:

 • ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z obsługą Czynności i zawieraniem umów kupna sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Firmą, w tym z realizacją Czynności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii klientów Firmy, co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na tworzenie atrakcyjnych ofert (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w Firmie jest całkowicie dobrowolne, ale również konieczne do wykonania Czynności oraz zawarcia umowy kupna sprzedaży.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

 • dostępu do twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia (za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MONITORING WIZYJNY NA TERENIE FIRMY

Na terenie Firmy prowadzony jest monitoring wizyjny do celów wynikających z ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Monitoring obejmuje cały teren należący do Firmy, a zarejestrowane na nim dane będą przetwarzane przez okres 30 dni.

NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu zachowania bezpieczeństwa klienta i pracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przechowywane nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania podlegają zniszczeniu.
Dane będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom, które zostały uprawnione na podstawie przepisów prawa. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY, Z KTÓRYCH USŁUG KORZYSTAMY)

W związku z prowadzeniem Firmy korzystamy z usług innych podmiotów, które wspierają naszą działalność.
Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie.

W przypadku składania zapytań oraz zamówień drogą elektroniczną:

 • firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
 • dostawcy usług poczty elektronicznej – Grupa Interia Sp. z o.o.

W przypadku zakupów w Firmie:

 • dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur – Instert GT,
 • firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe – DPD (Dynamic Parcel Dystrybution), InPost S.A., Poczta Polska S.A. lub innym firmom kurierskim, a w przypadku dużych zamówień, które wysyłane będą bezpośrednio od producenta – producentowi zakupionych produktów;
 • firmie świadczącej usługi spedycyjne – Sanmar Sp. z o.o., Hit Transport Międzynarodowy I Spedycja sp. z o.o. sp.k, Firma Jakubczyk, TWIG Sp. J., BP Transports Sp. z o.o., Starosielec Globen Logistyka, lub innym firmom spedycyjnym;
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność.

W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowych:

 • bankowi, który obsługuje nasze konto bankowe – ING Bank Śląski S.A.,
 • centrum rozliczeniowemu kart płatniczych Polcard – First Data Polska S.A.

W przypadku kontaktu telefonicznego:

 • dostawcy usług telekomunikacyjnych – Claude ICT Poland Sp. z o.o.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku z naszą współpracą przez każdą ze stron lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora,
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
REKLAMACJE I ROSZCZENIA KONSUMENTÓW

Jeżeli kupiony przez Ciebie towar ma wadę, możesz złożyć reklamację, w której należy przedstawić opis uszkodzonego towaru oraz określić żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę – jeśli istnieje taka możliwość – albo wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy). Podstawą reklamacji może być rękojmia albo gwarancja (jeśli została udzielona na zakupiony towar).
Do reklamacji należy dołączyć również zdjęcia przedstawiające wadę towaru lub przywieźć bezpośrednio do siedziby Firmy.
Reklamację możesz złożyć w siedzibie Firmy lub mailowo na adres biuro@kobet.com.pl.
Zgodnie z art. 5615 Kodeksu cywilnego Firma ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie Twojej reklamacji i poinformowanie Cię o decyzji.

Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw reklamacyjnych znajdziesz tutaj.

W przypadku odmownego rozpatrzenia przez Firmę Twojej reklamacji za towar lub usługę, możesz skorzystać z nowego rozwiązania, które nie wymaga sądowego rozstrzygnięcia sporu.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz poznania zasad dostępu do tych procedur, są dostępne tutaj.

Można również skorzystać z punku kontaktowego (tel. 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub przy Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi pomoc w sprawach dotyczących polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasza strona internetowa www.kobet.pl („Strona”), jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

Na naszej Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o twojej sesji,
 • statystycznym co pozwala nam rozwijać Sklep internetowy, a zwłaszcza poszerzać naszą ofertę produktów,
 • udostępniania funkcji Sklepu internetowego, w tym możliwości kupna naszych produktów,
 • prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Sklepu internetowego.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Operator Strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony.

Call Now Button